श्री वैद्यनाथाष्टकम्

|| वैद्यनाथाष्टकम्||

श्रीरामसौमित्रिजटायुवेद षडाननादित्य कुजार्चिताय |
श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमःशिवाय || १||

शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव |
शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव ||

गङ्गाप्रवाहेन्दु जटाधराय त्रिलोचनाय स्मर कालहन्त्रे |
समस्त देवैरभिपूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय || २||

शंभो महादेव . . . . 

भक्तःप्रियाय त्रिपुरान्तकाय पिनाकिने दुष्टहराय नित्यम् |
प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय || ३||

शंभो महादेव . . . . 

प्रभूतवातादि समस्तरोग प्रनाशकर्त्रे मुनिवन्दिताय |
प्रभाकरेन्द्वग्नि विलोचनाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय || ४||

शंभो महादेव . . . . 

वाक् श्रोत्र नेत्राङ्घ्रि विहीनजन्तोः वाक्श्रोत्रनेत्रांघ्रिसुखप्रदाय |
कुष्ठादिसर्वोन्नतरोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय || ५||

शंभो महादेव . . . . 

वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय योगीश्वरद्येय पदाम्बुजाय |
त्रिमूर्तिरूपाय सहस्रनाम्ने श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय || ६||

शंभो महादेव . . . . 

स्वतीर्थमृद्भस्मभृताङ्गभाजां पिशाचदुःखार्तिभयापहाय |
आत्मस्वरूपाय शरीरभाजां श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय || ७||

शंभो महादेव . . . . 

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय स्रक्गन्ध भस्माद्यभिशोभिताय |
सुपुत्रदारादि सुभाग्यदाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय || ८||

शंभो महादेव . . . . 

वालाम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरेति च |
जपेन्नामत्रयं नित्यं महारोगनिवारणम् || ९||

शंभो महादेव . . . . 

|| इति श्री वैद्यनाथाष्टकम् ||

3 Comments

 1. kalpesh darji
  Posted जून 20, 2009 at 1:39 अपराह्न | Permalink

  dear sir,
  please help me to find 32 names of durga in gujarati lipi.

  regards,
  kalpesh darji

 2. sangeetha
  Posted अगस्त 24, 2009 at 12:44 अपराह्न | Permalink

  I want tamil meaning of VAITHYANATHASTAKAM. plz tell me how can i get that?

 3. Posted मई 27, 2010 at 10:08 अपराह्न | Permalink

  kabatch


टिप्पणी करे

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: