Category Archives: केतु

केतु१०८

||केतु१०८ ||  केतु बीज मन्त्र – ॐ स्राँ स्रीं स्रौं सः केतवे नमः || ॐ केतवे नमः || ॐ स्थूलशिरसे नमः || ॐ शिरोमात्राय नमः || ॐ ध्वजाकृतये नमः || ॐ नवग्रहयुताय नमः || ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः || ॐ महाभीतिकराय नमः || ॐ चित्रवर्णाय नमः || ॐ श्रीपिङ्गलाक्षकाय नमः || ॐ फुल्लधूम्रसंकाषाय नमः ||१० ॐ […]